UWAGA!
W razie zbyt małej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.